משווקים שאינם מורשים

לקוחות נכבדים,

לאחרונה מתרבות פניות לחברתנו בנוגע לאחריות למוצרים ו/או הטבות כלשהן למוצרים שהן בייבוא בלעדי של החברה.
על מנת למנוע מפח נפש ואי נעימויות מודיעה ומזהירה בזאת חברתנו כי:

רשימה זו כוללת את המשווקים אשר טופ אודיו בחרה שלא לעבוד איתם ולכן הרוכשים דרכם לא יהיו זכאים להטבות שלהלן: 

  1. אחריות מורחבת שמעניקה טופ אודיו מעת לעת למוצרים מסוימים למעט אחריות לשנה על פי חוק.
  2. מבצעים שיווקיים שעורכת טופ אודיו מעת לעת.

 

כל פרסום מטעם הגורמים המפורטים מטה בנוגע לשירותים המוענקים על ידי טופ אודיו בכלל, ולאחריות מורחבת המוענקת על ידי טופ אודיו בפרט, מפורסם שלא כדין ושלא בהסכמת טופ אודיו והיא חלה אך ורק על אחריות המפרסם, ולחברת טופ אודיו אין ולא תהייה כל אחריות ביחס לפרסום מטעה זה, ולפיכך לא תזכה אתכם בקבלת הטבות שצוינו לעיל ללקוחות שרכשו אצל משווקים מורשים.

רשימה זו אינה ממצה, וטופ אודיו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן רשימה זו מעת לעת.