שיפוץ בית פרטי משנות השישים - תל אביב

אדריכלית: נורית בן יוסף
צילום: שי אפשטיין